Завршен пријем извештаја за статистиче потребе за 2016. годину

Како кажу у саопштењу АПР:

успешно је завршен пријем извештаја за статистичке потребе за 2016. годину…

Примљено је више од 154.000 извештаја, од чега је:

  • 22% доставило Извештај за статистичке потребе самостално
  • 69% доставило истовремено Извештај за статистичке потребе и редовни годишњи финансијски извештај
  • 9% доставило изјаве о неактивности.

Од 1. марта је омогућено достављање редовних годишњих финансијских извештаја, а могуће је и даље достављати изјаве о неактивности али уз плаћање додатне накнаде за неблаговремено достављање (додатно 3.000 динара, односно укупно 3.300 динара).

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Агенција за привредне регистре обавештава сва правна лица и прeдузетнике, који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, да је успешно завршен пријем извештаја за статистичке потребе за 2016. годину, односно извештаја који се састављају за потребе државе и који се сагласно Закону о рачуноводству  достављају најкасније до краја фебруара.  

Закључно са 28.02.2017. године, у Агенцији је примљено више од 154.000 извештаја, од чега је 22% обвезника доставило Извештаје за статистичке потребе самостално, 69% обвезника је искористило могућност истовременог достављања Извештаја за статистичке потребе и редовних годишњих финансијских извештаја са прописаном документацијом, а 9% обвезника је доставило Изјаве о неактивности.

Од  данас, 1. марта 2017. године, обвезницима ће у посебном информационом систему Агенције  бити омогућено састављање и достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2016. годину са одговарајућом документацијом. Такође, данас ће моћи и да се настави достављање Изјава о неактивности за 2016. годину, али са накнадом увећаном за неблаговремено достављање.

Све информације у вези са састављањем и достављањем поменутих извештаја налазе се на страници Регистра финансијских извештаја.“

Поделите: