Затварају се шалтери АПР-а

Агенција за привредне регистре је објавила да обуставља рад са странкама путем непосредног контакта, односно на шалтерима Агенције, а на основу Закључка Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 35 од 18. марта 2020. године).

То ће важити до дана престанка ванредног стања или до доношења другог акта Владе Републике Србије.

Даљи рад са странкама се обавља на следећи начин:

  • путем еСервиса АПР-а: еРегистрација оснивања једночланог и вишечланог ДОО, еРегистрација оснивања предузетника, еГрађевинске дозволе, еДостављање финансијских извештаја и Централна евиденција стварних власника
  • слање осталих пријава, документације и захтева: у папирној форми путем поштанских оператора
  • питања се могу постављати Инфо центру путем телефона 011 20 23 350 и електронске поште info@apr.gov.rs
  • техничка питања, у вези еСервиса и рада апликација у ИТ систему АПР-а, могу се постављати Сервис деску путем телефона 011 20 20 293 и електронске поште sd@apr.gov.rs
  • правна помоћ ће се пружати електронским путем, а електронске адресе свих регистара, којима се упућују питања, објављене су на страници Контакти.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„На основу Закључка Владе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 35, од 18. марта 2020), Агенција за привредне регистре обуставља рад са странкама путем непосредног контакта, односно на шалтерима Агенције, до дана престанка ванредног стања, или до доношења другог акта Владе Републике Србије.

Агенција је обезбедила несметани наставак обављања послова из своје надлежности, уз поштовање свих законских рокова за одлучивање.

Корисницима су и даље на располагању следећи еСервиси АПР-а: еРегистрација оснивања једночланог и вишечланог ДОО, еРегистрација оснивања предузетника, еГрађевинске дозволе, еДостављање финансијских извештаја и Централна евиденција стварних власника.

Све остале регистрационе пријаве, документација и захтеви треба да се шаљу у папирној форми, путем поштанских оператора, као и до сада.

Прописани обрасци су објављени на интернет страници Агенције, у одељку Регистри, на линку Обрасци, али Агенција, такође, прима и поднеске грађана у слободној форми, у писаном облику из којих се недвосмислено види разлог подношења захтева.

Најтачније и најажурније информације о процедурама и документацији потребној за регистрацију, као и обрасци регистрационих пријава, модели аката и накнаде објављени су на сајту Агенције, где се може пратити и ток пријема и обраде сваког појединачног предмета, путем странице Претраге-Претраге података о примљеним пријавама и жалбама.

Питања се могу постављати Инфо центру путем телефона 011 20 23 350 и електронске поште info@apr.gov.rs.

Грађани могу потражити одговоре на питања и путем телефона организационих јединица (ОЈ) Агенције:

016/237-655         ОЈ Лесковац

024/671-930         ОЈ Суботица

036/326-999         ОЈ Краљево

031/513-868         Oj Ужица

019/420-360         ОЈ Зајечар

023/511-518         ОЈ Зрењанин

034/500-238         ОЈ Крагујевац

021/270-3817       ОЈ Нови Сад

021/475-4308       ОЈ Нови Сад

021/661-4592       ОЈ Нови Сад

014/291-013         ОЈ Ваљево

064/8831458        Oj Косовска Митровица

012/220-051       ОЈ Пожаревац

Техничка питања, у вези еСервиса и рада апликација у ИТ систему АПР-а, могу се постављати Сервис деску путем телефона 011 20 20 293 и електронске поште sd@apr.gov.rs.

Правна помоћ ће се пружати електронским путем, а електронске адресе свих регистара, којима се упућују питања, објављене су на страници Контакти.“

Поделите: