Потписивање финансијских извештаја квалификованим електронским сертификатом у клауду

Агенција за привредне регистре ће од 23.3.2022. године омогућити потписивање финансијских извештаја коришћењем електронског потписа у клауду издатог од Канцеларије за ИТ и еУправу (издаје се бесплатно).

Све информације и упутства у вези активације мобилне апликације ConsentID, квалификованог електронског сертификата у клауду и процедуре потписивања докумената у клауду можете пронаћи на адреси: https://cloud.eid.gov.rs/ca.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре ће од сутра, 23. марта 2022. године, омогућити коришћење електронског потписа у клауду издатог од Канцеларије за ИТ и еУправу, у Посебном информационом систему за састављање и достављање финансијских извештаја.

У наредном периоду, Агенција ће омогућити коришћење квалификованог електронског сертификата у клауду и у осталим апликацијама доступним на интернет страници Агенције, као и коришћење квалификованих електронских сертификата у клауду издатих од осталих издавалаца који се налазе у Регистару пружалаца квалификованих услуга од поверења.

Квалификовани електронски сертификат у клауду бесплатно издаје Канцеларија за ИТ и еУправу на чијем су Порталу за електронску идентификацију објављене све информације и упутства у вези активације мобилне апликације ConsentID, квалификованог електронског сертификата у клауду и процедуре потписивања докумената у клауду (https://cloud.eid.gov.rs/ca).“

Поделите: