Обавезан квалификовани електронски потпис за финансијске извештаје за 2015. годину

Преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава сва правна лица и предузетнике да се финансијски извештаји за 2015. годину састављају искључиво у електронској форми и достављају потписани квалификованим електронским потписом законског заступника.

Квалификовани електронски потпис је електронски сертификат који у Републици Србији издају:

Процедуре издавања квалификованог електронског потписа можете погледати на претходним линковима.

АПР ће на својој интернет страници благовремено објавити неопходна упутства за састављање и достављање финансијких извештаја за 2015. годину.“

Поделите: