Уставни суд одлучио: обавезно чланство у Привредној комори Србије није у супротности са Уставом

У „Службеном гласнику РС“, број 45 од 21.6.2019. године објављена је Одлука Уставног суда број IУз-249/2016, којом је потврђено да је обавезност чланства у Привредној комори Србије у сагласности са Уставом Републике Србије.

Одлуком Уставног суда:

1. Одбија се предлог за утврђивање неуставности и несагласности са потврђеним међународним уговором одредбе члана 10. став 1. Закона о привредним коморaма („Службени гласник РС”, број 112/15).

2. Одбацују се иницијативе за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговором одредаба члана 10. ст. 1, 2, 3, 4. и 6. и члана 33. став 2. Закона из тачке 1.

3. Одбацују се захтеви за обуставу извршења појединачних аката, односно радњи предузетих на основу одредаба члана 10. Закона из тачке 1.

Одлуку Уставног суда број IУз-249/2016 у целости можете преузети овде.

Поделите: