Uskoro bez izveštaja za statistiku?

Iz saopštenja Republičkog zavoda za statistiku i Poreske uprave bi se moglo zaključiti da će Zavod preuzimati podatke od Poreske uprave čime bi prestala potreba da privredni subjekti pojedinačno šalju izveštaje Zavodu za statistiku (npr. RAD1 – Mesečni izveštaj o zaposlenima i zaradama zaposlenih).

Naime, u zajedničkom saopštenju nakon potpisivanja sporazuma između Republičkog zavoda za statistiku i Poreske uprave se kaže da će se dobijeni podaci koristiti u statističkoj proizvodnji umesto prikupljanja podataka od izveštajnih jedinica.

Takođe se kaže da će to značajno smanjiti troškove i opterećenost privrede, kao i da će se obezbediti puna pokrivenost poslovnih subjekata, umesto istraživanja na bazi uzorka.

Naravno, ne treba očekivati da se to desi preko noći ali je već sam nagoveštaj da se ide u tom pravcu ohrabrujući.

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Republičkog zavoda za statistiku i Poreske uprave:

„U Republičkom zavodu za statistiku danas je potpisan Sporazum o saradnji između Poreske uprave Republike Srbije i Republičkog zavoda za statistiku.

Potpisnici Sporazuma, gospođa Dragana Marković, direktorka Poreske uprave i dr Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku saglasni su da će unapređenju saradnje doprineti razmena podataka iz administrativnih evidencija koje su u nadležnosti pomenutih institucija.

Sporazum, koji je prilagođen novonastalim promenama u poreskom sistemu, predstavlja korak dalje u modernizaciji zvanične statistike na putu ka usaglašavanju sa metodologijom i praksom Evropske unije u smislu većeg korišćenja administrativnih podataka u statističke svrhe.

Prelaskom na elektronsku poresku prijavu stvoreni su uslovi da se prikupljeni podaci iz Poreske uprave koriste i u statističkoj proizvodnji, korišćenjem administrativnih izvora podataka, umesto prikupljanja podataka od izveštajnih jedinica.

Takođe je neophodno naglasiti da će ovakav način razmene podataka značajno smanjiti troškove i opterećenost privrede, odnosno poslovnih subjekata, u smislu da se jednom dostavljen podatak ma kojoj državnoj instituciju ne dostavnja ponovo, već da ga državni organi po potrebi međusobno razmene.

Sa aspekta statističke proizvodnje, bitno je naglasiti da će prelazak na korišćenje administrativnih podataka dovesti do promene metodologija, obezbeđivanjem pune pokrivenosti poslovnih subjekata, umesto sprovođenja statističkih istraživanja na bazi uzorka. Ove metodološke izmene će unaprediti kvalitet i obezbediti blagovremenu dostupnost podataka.“

Podelite: