У 2018. години обавезна чланарина за Привредну комору и за правна лица са пословним приходом до 20 милиона динара?

Правна лица са пословним приходом до 20 милиона динара су изузета од плаћања чланарине за Привредну комору Србије у 2017. години, сходно Одлуци о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2017. години.

Међутим, судећи по вести објављеној на сајту Привредне коморе Србије са састанка председника парламената привредника регионалних привредних комора и Привредне коморе Београда са председником ПКС, озбиљно се разматра могућност да правна лица са пословним приходом до 20 милиона динара у 2018. години плаћају чланарину. На овакав закључак наводи следећи део вести:

PKS vest novembar 2017Извор: сајт Привредне коморе Србије

Посебно истичемо овај део реченице:

„… да је неопходно да се плаћање чланарине сразмерно распореди на све чланове…“

Подсећамо да су чланови ПКС сва правна лица. Ово произлази из члана 10. став 2. Закона о привредним коморама којим је предвиђено да правна лица постају чланови ПКС уписом у Регистар привредних субјеката у АПР.

Поделите: