Саопштење Пореске управе у вези са подношењем пореске пријаве за приходе фриленсера

Правилником о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника који је ступио на снагу 25. марта 2023. године, прописана је нова пореска пријава на Обрасцу ПП ОПО-К.

Физичка лица која остварују приходе од лица која приликом исплате не обрачунавају порезе и доприносе у Републици Србији, а која пореске обавезе пријављују и плаћају квартално – тзв. фриленсери, пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К подносе за приходе које су остварили у другом кварталу, односно у периоду од 1. априла до 30. јуна 2023. године.

Што се тиче прихода које су фриленсери остварили у првом кварталу, односно од 1. јануара до 31. марта 2023. године, пријава се, такође, може поднети на Обрасцу ПП ОПО-К, с тим да се у овом случају рок од 30 дана за подношење пријаве рачуна почев од наредног дана од дана када се стекну технички услови за подношење пријаве. Када ће техничка подршка бити оперативна биће објављено на сајту Министарства финансија и Пореске управе.

У наредном периоду ће Министарство финансија објавити детаљније објашњења у вези са подношењем и попуњавањем пореских пријава на обрасцима ПП ОПО и ПП ОПО-К.

У наставку преносимо у целости саопштење Пореске управе:

„Правилником о изменама и допунама Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника који је ступио на снагу 25. марта 2023. године, прописана је нова пореска пријава на Обрасцу ПП ОПО-К – Пореска пријава о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на приходе остварене квартално, од стране физичког лица као пореског обвезника.  

Порески обвезници – физичка лица која остварују приходе од лица која приликом исплате не обрачунавају порезе и доприносе у Републици Србији, а која пореске обавезе пријављују и плаћају квартално – тзв. фриленсери, пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К подносе за приходе које су остварили у другом кварталу, односно у периоду од 1. априла до 30. јуна 2023. године. Подсећамо, рок у коме фриленсери подносе пријаве је 30 дана од истека квартала.

Што се тиче прихода које су фриленсери остварили у првом кварталу, односно од 1. јануара до 31. марта 2023. године, пријава се, такође, може поднети на Обрасцу ПП ОПО-К, с тим да се у овом случају рок од 30 дана за подношење пријаве рачуна почев од наредног дана од дана када се стекну технички услови за поношење пријаве на овом Обрасцу. Наиме, у припреми је техничка подршка која ће у значајној мери олакшати фриленсерима подношење пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К, а када ће ова техничка подршка бити оперативна биће објављено на сајту Министарства финансија и Пореске управе.

Уколико фриленсери желе да за приходе које су остварили у првом кварталу 2023. године поднесу пријаву пре стицања техничких услова за подношење пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К, они то могу учинити почев од 3. априла 2023. године на Обрасцу ПП ОПО, с тим да у том случају неће моћи да користе техничку подршку као у случају подношења пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К.

У циљу пружања детаљних информација пореским обвезницима – фриленсерима, Министарство финансија ће у наредном периоду објавити објашњења у вези са подношењем и попуњавањем пореских пријава на Обрасцу ПП ОПО, као и на Обрасцу ПП ОПО-К.“

Повезани текстови

Поделите: