Омогућено подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К у електронској форми, рок за подношење пријаве за први и други квартал 2023. године истиче 31. јула 2023. године

Почев од 1. јула 2023. године порески обвезници могу у електронској форми подносити пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К – Пореска пријава о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на приходе остварене квартално, од стране физичког лица као пореског обвезника (тзв. фриленсери).

Рок за подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К за први и други квартал 2023. године истиче 31. јула 2023. године.

Kорисничко упутство за подношење пореске пријаве ПП ОПО-К можете погледати и преузети овде са сајта Пореске управе.

У наставку преносимо у целости обавештење Пореске управе:

„Почев од 1. јула 2023. године порески обвезници могу у електронској форми подносити пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К – Пореска пријава о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на приходе остварене квартално,  од стране физичког лица као пореског обвезника, чиме су се стекли технички услови за пуну примену Правилника о пореској пријави о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 20/18, 27/19, 67/22 и 21/23).

Сходно томе, рок за подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К за први и други квартал 2023. године истиче 31. јула 2023. године.

Саопштење Министарства финансија – линк

Kорисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на приходе остварене квартално, од стране физичког лица као пореског обвезника (ПП ОПО-К) – линк

Поделите: