Предложен нови неопорезиви износ зараде од 2021. године

Допуна 22.12.2020.
Нови неопорезиви износ зараде од 18.300 динара се примењује од 1. јануара 2021. године („Службени гласник РС“, број 153/2020).

На конференцији за новинаре одржаној данас након седнице Социјално – економског савета Србије, најављено је повећање неопорезивог износа зараде.

Предложени нови неопорезиви износ зараде износи 18.300 динара, уместо садашњих 16.300 динара.

С обзиром да се ради о питању које је регулисано законом, треба очекивати да ће се овај предлог  наћи у процедури Скупштине Србије до краја 2020. године. Очекује се његова примена од 1. јануара 2021. године.

Поделите: