Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke” za 2020. godinu

“Službeni glasnik RS”, broj 21/2020

 

Član 1. 

Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke“, za 2020. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica. 

Član 2.

Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su: 

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga: 

(1) 1,92% na kratkoročne kredite u RSD; 

(2) 2,71% na dugoročne kredite u RSD; 

(3) 3,11% na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR; 

(4) 3,87% na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD; 

(5) 2,54% na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF; 

(6) 3,92% na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK; 

(7) 1,88% na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP; 

(8) 3,23% na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB; 

2) za druga privredna društva: 

(1) 4,71% na kratkoročne kredite u RSD; 

(2) 5,55% na dugoročne kredite u RSD; 

(3) 2,64% na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR; 

(4) 2,87% na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR; 

(5) 7,84% na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF; 

(6) 7,52% na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF; 

(7) 4,83% na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD; 

(8) 4,05% na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD. 

Kamatne stope iz stava 1. ovog člana primenjuju se i na zajmove. 

Član 3. 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Podelite: