Пореска управа објавила корисничко упутство за електронско подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

Образац ИОСИ ће се почев од 1. јануара 2017. године подносити искључиво електронским путем (опширније прочитајте у коментару овде).

Тим поводом је Пореска управа издала саопштење и објавила корисничко упутство:

Корисничко упутство за елетронско подношење извештаја о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом

У наставку преносимо у целости саопштење Пореске управе:

„Од 01. јануара 2017. године за обавезе запошљавања особа са инвалидитетом које доспевају почев од 1. јануара 2017. године,  као и за доспеле, а неизвршене обавезе закључно са 31. децембром 2016. године за које надлежном пореском органу није предат Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, који је прописан Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе (“Службени гласник РС“, бр. 33/10, 48/10 – исправка и 113/13)  послодавац подноси Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, у електронском облику преко портала Пореске управе или попуњавањем обрасца у оквиру корисничке апликације на порталу Пореске управе.

Изузетно, за доспеле и плаћене обавезе закључно са 31. децембром 2016. године, а за које није предат Извештај о извршењу обавезе запошљавања особа са инвалидитетом на Обрасцу ИОСИ, као и за доспеле обавезе закључно са 31. децембром 2016. године, за које је предат Извештај на Обрасцу ИОСИ у папирној форми закључно са 31. децембром 2016. године, а након тога послодавац установи да тако поднети извештај садржи грешку или пропуст, што је разлог за измену истог, послодавац подноси Извештај на Обрасцу ИОСИ на начин који је прописан Правилником о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршавања те обавезе (“Службени гласник РС“, бр. 33/10, 48/10 – исправка и 113/13).“

Поделите: