Poreska uprava objavila korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Obrazac IOSI će se počev od 1. januara 2017. godine podnositi isključivo elektronskim putem (opširnije pročitajte u komentaru ovde).

Tim povodom je Poreska uprava izdala saopštenje i objavila korisničko uputstvo:

Korisničko uputstvo za eletronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

U nastavku prenosimo u celosti saopštenje Poreske uprave:

„Od 01. januara 2017. godine za obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom koje dospevaju počev od 1. januara 2017. godine,  kao i za dospele, a neizvršene obaveze zaključno sa 31. decembrom 2016. godine za koje nadležnom poreskom organu nije predat Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, koji je propisan Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze (“Službeni glasnik RS“, br. 33/10, 48/10 – ispravka i 113/13)  poslodavac podnosi Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave.

Izuzetno, za dospele i plaćene obaveze zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, a za koje nije predat Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, kao i za dospele obaveze zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, za koje je predat Izveštaj na Obrascu IOSI u papirnoj formi zaključno sa 31. decembrom 2016. godine, a nakon toga poslodavac ustanovi da tako podneti izveštaj sadrži grešku ili propust, što je razlog za izmenu istog, poslodavac podnosi Izveštaj na Obrascu IOSI na način koji je propisan Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze (“Službeni glasnik RS“, br. 33/10, 48/10 – ispravka i 113/13).“

Podelite: