Подношење захтева за паушално опорезивање до 1. новембра 2021. године

Рок за подношење захтева за паушално опорезивање за 2022. годину је 1. новембар 2021. године (рок је иначе 31. октобар, али се ради о нерадном дану а први наредни радни дан је 1. новембар).

Подсећамо да је изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана из децембра 2019. године овај рок померен на 31. октобар (ранијих година је рок за подношење захтева био 30. новембар). Такође подсећамо да право на паушално опорезивање имају и предузетници који обављају делатност из области рачуноводствених, књиговодствених и ревизорских послова и послова пореског саветовања. Пре измена из децембра 2019. године ове делатности нису имале право на паушално опорезивање.

Предузетници који се паушално опорезују а код којих није дошло до промене у пословању, немају обавезу да поднесу захтев за паушално опорезивање за наредну годину.

Поделите: