Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje do 1. novembra 2021. godine

Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2022. godinu je 1. novembar 2021. godine (rok je inače 31. oktobar, ali se radi o neradnom danu a prvi naredni radni dan je 1. novembar).

Podsećamo da je izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana iz decembra 2019. godine ovaj rok pomeren na 31. oktobar (ranijih godina je rok za podnošenje zahteva bio 30. novembar). Takođe podsećamo da pravo na paušalno oporezivanje imaju i preduzetnici koji obavljaju delatnost iz oblasti računovodstvenih, knjigovodstvenih i revizorskih poslova i poslova poreskog savetovanja. Pre izmena iz decembra 2019. godine ove delatnosti nisu imale pravo na paušalno oporezivanje.

Preduzetnici koji se paušalno oporezuju a kod kojih nije došlo do promene u poslovanju, nemaju obavezu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje za narednu godinu.

Podelite: