Предузетник који је стекао статус обвезника ПДВ губи право на паушално опорезивање и дужан је да води пословне књиге најкасније од дана када постане обвезник ПДВ

(Мишљење Министарства финансија, бр. 000171000 2023 10520 004 000 011 004 од 3.10.2023. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: