Plaćanje naknade za registraciju adrese za prijem elektronske pošte

Privredna društva i preduzetnici koji nisu registrovali adresu za prijem elektronske pošte u periodu dok je to bilo besplatno, mogu naknadno izvršiti registraciju uz plaćanje naknade Agenciji za privredne registre.

Naknada iznosi 2.800 dinara za privredna društva, odnosno 750 dinara za preduzetnike.

U nastakvu prenosimo u celosti saopštenje APR:

„Podatak o adresi za prijem elektronske pošte se od danas, 1. oktobra, registruje uz plaćanje naknade.

Privredna društva, koja do sada nisu registrovala adresu za prijem elektronske pošte, plaćaju naknadu od 2.800 dinara, ako registracionom prijavom traže upis samo tog jednog podatka, a popunjavaju registracionu prijavu promene podataka (obavezni podaci) i dodatak br. 31.

Preduzetnici plaćaju naknadu od 750 dinara, ukoliko prijavljuju samo taj jedan podatak, a popunjavaju registracionu prijavu promene podataka o preduzetniku (obavezni podaci) i dodatak br. 16.

Popunjene registracione prijave se predaju lično u APR-u ili se šalju poštom, na adresu Agencije za privredne registre, Brankova 25, Beograd.

Prijave se ne mogu slati elektronskom poštom.“

Podelite: