Омогућено достављање консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину

Правна лица која имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја могу их достављати од 26. априла 2017. године, од када им је то омогућено путем Посебног информационог система Агенције за привредне регистре.

Рок за достављање је 31. јул 2017. године. Информације у вези са консолидованим финансијским извештајима можете прочитати овде, а корисничко упутство за достављање можете прочитати и преузети овде.

У наставку преносимо у целости обавештење Агенције за привредне регистре:

„Агенција за привредне  регистре (АПР) обавештава сва правна лица која имају контролу над једним или више правних лица, односно имају обавезу састављања консолидованих финансијских извештаја за економску целину у складу са чланом 27. Закона о рачуноводству, да им је од данас, 26. априла 2017. године, у оквиру Финансијских извештаја, у Посебном информационом систему Агенције, омогућен јединствен поступак уноса, контроле, потписивања и достављања консолидованих финансијских извештаја са прописаном  документацијом за 2016. годину за све групе правних лица, чији је рок за достављање 31. јул 2017. године.

Консолидовани годишњи финансијски извештаји достављају се применом посебног информационог система Агенције, у електронском облику, потписани квалификованим електронским потписом законског заступника матичног правног лица.

Све информације у вези са консолидованим годишњим финансијским извештајем за 2016. годину, као и корисничко упутство за достављање истог, објављене су у делу „Финансијски извештаји“ – „Врсте финансијских и других извештаја и документације“ – „Консолидовани годишњи финансијски извештај“.“

Поделите: