Omogućeno dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu

Pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja mogu ih dostavljati od 26. aprila 2017. godine, od kada im je to omogućeno putem Posebnog informacionog sistema Agencije za privredne registre.

Rok za dostavljanje je 31. jul 2017. godine. Informacije u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajima možete pročitati ovde, a korisničko uputstvo za dostavljanje možete pročitati i preuzeti ovde.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Agencije za privredne registre:

„Agencija za privredne  registre (APR) obaveštava sva pravna lica koja imaju kontrolu nad jednim ili više pravnih lica, odnosno imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za ekonomsku celinu u skladu sa članom 27. Zakona o računovodstvu, da im je od danas, 26. aprila 2017. godine, u okviru Finansijskih izveštaja, u Posebnom informacionom sistemu Agencije, omogućen jedinstven postupak unosa, kontrole, potpisivanja i dostavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja sa propisanom  dokumentacijom za 2016. godinu za sve grupe pravnih lica, čiji je rok za dostavljanje 31. jul 2017. godine.

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji dostavljaju se primenom posebnog informacionog sistema Agencije, u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica.

Sve informacije u vezi sa konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajem za 2016. godinu, kao i korisničko uputstvo za dostavljanje istog, objavljene su u delu „Finansijski izveštaji“ – „Vrste finansijskih i drugih izveštaja i dokumentacije“ – „Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj“.“

Podelite: