Обрачун чланарине ПКС за 2019. годину

Привредна комора Србије је на свом сајту омогућила обрачун износа чланарине ПКС за 2019. годину на основу унетог ПИБ-а или матичног броја (на исти начин као што је прошле године било могуће обрачунати чланарину за 2018. годину). 

Уносом ПИБ-а или матичног броја и кликом на поље „Месечни износ чланарине“ добија се износ чланарине који би привредни субјект требало да плаћа у складу са Одлуком о чланарини ПКС за 2019. годину.

Ако се након уноса ПИБ-а или матичног броја и клика на поље „Месечни износ чланарине“ не појави износ чланарине, то значи да тај привредни субјект не плаћа чланарину (нпр. предузетници који нису чланови органа и гранских удружења Коморе).

Износ чланарине се одређује у складу са подацима из финансијских извештаја за 2017. годину. У односу на прошлу годину, Одлука о чланарини ПКС за 2019. годину се разликује у следећем:

  • сада и задруге, које су чланови органа и гранских удружења Коморе, плаћају чланарину као и сви остали чланови;
  • брисана је одредба којом је било предвиђено да чланови Коморе који приступе чланству (нису обавезни чланови сходно Закону и Одлуци), а нису чланови органа и тела Коморе, плаћају чланарину од 1.000 динара месечно.

 Обрачун чланарине за 2019. годину

Поделите: