Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 89 od 25.6.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • PRAVILNIK o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica
 • PRAVILNIK o načinu vođenja i sadržini Registra pružalaca računovodstvenih usluga
 • PRAVILNIK o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
 • PRAVILNIK o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica
 • PRAVILNIK o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • PRAVILNIK o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za druga pravna lica

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 89 od 25.6.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega
 • PROGRAM za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang-listi Svetske banke o uslovima poslovanja – Doing Business za period 2020–2023. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • PRAVILNIK o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica
 • PRAVILNIK o načinu vođenja i sadržini Registra pružalaca računovodstvenih usluga
 • PRAVILNIK o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
 • PRAVILNIK o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica
 • PRAVILNIK o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • PRAVILNIK o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca Statističkog izveštaja za druga pravna lica
 • PRAVILNIK o uslovima za izdavanje i oduzimanje imenovanja za ocenjivanje usaglašenosti tipa ambalaže ili cisterne za transport opasne robe

Podelite: