Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 82 od 8.9.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 82 od 8.9.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o garanciji porekla
 • UREDBA o kriterijumima za klasifikaciju povreda propisa prema kategoriji opasnosti od nastupanja posledica u transportu opasne robe
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2017. godini
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za predlaganje mera za otklanjanje posledica suše
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za ukidanje obavezne primene pečata i izdavanja papirne fakture
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tela za unapređenje adresnog registra
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u gradu Martin, Slovačka Republika
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o broju i rasporedu izaslanstava odbrane Republike Srbije u inostranstvu
 • ODLUKA o stavljanju van snage Odluke o obrazovanju Radne grupe za razmatranje pitanja isplate naknade licima u rezervnom sastavu angažovanim u ratnim jedinicama 1999. godine
 • REŠENJA o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8634/2017
 • REŠENJA o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8635/2017
 • REŠENJA o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8636/2017
 • REŠENJA o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8637/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8580/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8581/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8564/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8565/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8566/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8567/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8568/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8569/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8570/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8571/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8572/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8573/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8575/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8576/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8577/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8578/2017
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8579/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8147/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8148/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8149/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-8451/2017
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-8490/2017
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije 05 broj 204-8454/2017
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška Gora”, Sremska Kamenica za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja „Infrastruktura železnice Srbije” a.d. za period 2017–2027. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — Most”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara”, Bajina Bašta za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Beograda, Republika Srbija i grada Šangaja, Narodna Republika Kina
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Beograda, Republika Srbija i Vlade grada Moskve, Ruska Federacija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje izmeću grada Leskovca, Republika Srbija i opštine Elin Pelin, Republika Bugarska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje izmeću gradske opštine Palilula, grad Beograd, Republika Srbija i grada obninsk, Kaluška oblast, Ruska Federacija
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje izmeću opštine Bajina Bašta, Republika Srbija i opštine Partizanske, Slovačka Republika
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između opštine Bajina Bašta, Republika Srbija i grada Montrose (Montrouza), Sjedinjene Američke Države, Savezna država Kolorado
Ministarstva
 • PRAVILNIK o imunizaciji i načinu zaštite lekovima
 • PRAVILNIK o načinu realizacije programa inovacione delatnosti za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o uslovima dodeljivanja i načinu korišćenja i razduživanja dozvola za vanlinijski prevoz putnika
 • PRAVILNIK o načinu korišćenja i popunjavanja pojedinačne dozvole za prevoz tereta u drumskom saobraćaju
 • PRAVILNIK o uslovima za imenovanje energetskih menadžera u privrednim društvima čija je pretežna delatnost u sektoru trgovine i usluga, organima državne uprave, drugim organima Republike Srbije, organima autonomne pokrajine i ustanovama
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Plana vađenja rečnih nanosa za period od avgusta 2017. do avgusta 2019. godine
 • PRAVILNIK o određivanju zimovnika otvorenih za zimovanje stranih i domaćih plovila
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku unapređenja poslovne infrastrukture za 2017. godinu
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 492-1/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 492-2/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 492-3/17
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarilose i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 492-4/17
 • ISPRAVKA Pravilnika o dopuni Pravilnika o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove
Pravosuđe
 • PRAVILNIK o programu i načinu polaganja ispita na kome se proverava stručnost i osposobljenost kandidata koji se prvi put bira na funkciju zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku Republičkog javnog tužioca
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu
 • ODLUKA Državnog veća tužilaca broj A 679/17
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
 • ODLUKA o izmenama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja
 • UPUTSTVO za sprovođenje pojedinih odredaba Odluke o adekvatnosti kapitala banke koje se odnose na kapital banke
 • UPUTSTVO o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o cenama zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • ISPRAVKA Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o standardima materijala za dijalize koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Mercata d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Lebane”, Lebane
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javno komunalnog preduzeća „Vodovod”, Lebane
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za poslove urbanizma „Urbanizam” u Sremskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Toplifikacija” u Sremskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Gas”, Temerin
OGLASI

Podelite: