Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 31 od 27.4.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2018. godine
 • UREDBA o izmenama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja
 • PRAVILNIK o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata
 • PRAVILNIK o Registru pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 31 od 27.4.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o usvajanju Godišnjeg plana upotrebe Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama u 2018. godini
 • ODLUKA o učešću pripadnika Vojske Srbije u multinacionalnim operacijama u 2018. godini
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
Vlada
 • UREDBA o uslovima davanja na zajam i u zakup pojedinih vrsta roba iz robnih rezervi i uslovima za izdavanje u zakup nepokretnosti
 • UREDBA o izmenama Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Tara”
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva, informatike i računarstva i studijskog programa osnovnih strukovnih studija kriminalistike koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2018/2019. godinu
 • ODLUKA o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija kriminalistike, forenzičkog inženjerstva i informatike i računarstva koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije na Kriminalističko-policijskoj akademiji za školsku 2018/2019. godinu
 • ODLUKA o promeni naziva Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija Užice
 • ODLUKA o izmeni i dopuni Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o izmeni Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije”, Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za evropske integracije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Službe za upravljanje kadrovima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta ekonomskih nauka u Beogradu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program rada Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Park prirode „Mokra Gora” d.o.o. za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Rezervat Uvac” d.o.o. za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” za period 1. januar — 31. decembar 2018. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program Crvenog krsta Srbije „Priprema za delovanje u nesrećama — obezbeđivanje minimalnih humanitarnih potreba i primena utvrđenih standarda u opremanju i obuci timova Crvenog krsta za delovanje u nesrećama — 2018. godina”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3978/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3981/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3983/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3739/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3740/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3819/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3928/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3939/2018
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-3938/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3741/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3742/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3744/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3745/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3770/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3752/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3754/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3755/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3757/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3761/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3764/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3767/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3772/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3774/2018
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-3776/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o tehničkom pregledu vozila
 • PRAVILNIK o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa mera zaštite zdravlja bilja za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja
 • PRAVILNIK o Registru kvalifikovanih sredstava za kreiranje elektronskih potpisa i elektronskih pečata
 • PRAVILNIK o Registru pružalaca kvalifikovanih usluga od poverenja
 • PRAVILNIK o učeničkim zadrugama
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike
 • ODLUKA o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2018. godini
 • REŠENJE o nominalnim iznosima novčane socijalne pomoći
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00473/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00972/2010-03
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 278-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 278-2/18
Pravosuđe
 • ODLUKA o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-325/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-326/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00279/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00280/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00281/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00282/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00283/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00284/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00285/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00286/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00287/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00288/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00289/2018-01
 • ODLUKA o izboru sudije na stalnu sudijsku funkciju, broj 119-05-00290/2018-01
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o puštanju u opticaj kovanog novca apoena od 1, 2 i 5 dinara
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za februar 2018. godine
Druge organizacije
 • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd
OGLASI

Podelite: