Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 101 od 16.12.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 101 od 16.12.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o vodama
 • ODLUKA o izboru sudija Ustavnog suda
 • ODLUKA o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Loznici
 • ODLUKA o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • ODLUKA o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 74
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, RS broj 75
Predsednik Republike
 • ODLUKA o imenovanju sudija Ustavnog suda Republike Srbije
Vlada
 • UREDBA o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju oštrih predmeta koji su medicinska sredstva u zdravstvenoj delatnosti
 • UREDBA o načinu uključivanja u društveni, kulturni i privredni život lica kojima je priznato pravo na utočište
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Pločica i Skorenovac
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Makrešane i Dedina
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra finansija
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Sremskog upravnog okruga sa sedištem u Sremskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Republičke agencije za stanovanje
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Državnog univerziteta u Novom Pazaru
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Državnog univerziteta u Novom Pazaru
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Nacionalne komisije za računovodstvo
 • REŠENJE o razrešenju članova i imenovanju člana Komisije za psihoaktivne kontrolisane supstance
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Komisije za kontrolu postupka uništavanja oduzetih psihoaktivnih kontrolisanih supstanci
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i zamenika sekretara pregovaračkih grupa Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Akreditacionog tela Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o promeni sedišta ustanove Dom učenika srednjih škola u Beogradu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11757/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11968/2016
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-12044/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-11882/2016
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-11881/2016
Ministarstva
 • PRAVILNIK o zahtevima za ploče iverice
 • PRAVILNIK o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze
 • PRAVILNIK o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja
 • LISTA o dopunama Liste supstanci koje izazivaju zabrinutost
 • ISPRAVKA Odluke o raspodeli sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-149/2014 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-347/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-368/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-399/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-402/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-404/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-418/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-438/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-443/2016-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-01-403/2016-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o oglašavanju i sponzorstvu u elektronskim medijima
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova u oblasti porodilišta i neonatološke zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite
 • PRAVILNIK o uslovima za pribavljanje ovlašćenja za vršenje poslova zaštite od jonizujućih zračenja
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima za dobijanje licence za obavljanje radijacione delatnosti
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • ODLUKA o davanju saglasnosti na Pravila o radu tržišta električne energije
 • ODLUKA o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2016. godinu
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2016. godinu
 • REŠENJE o ovlašćenju za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od zračenja
 • REŠENJE o izdavanju licence za obavljanje nuklearne aktivnosti
 • FINANSIJSKI PLAN Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu
 • FINANSIJSKI PLAN Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu
 • SERTIFIKATI o akreditaciji zdravstvene ustanove
Druge organizacije
 • PRAVILNIK o vođenju evidencije članova Privredne komore Srbije i privrednih komora autonomnih pokrajina
 • PRAVILNIK o Stalnoj arbitraži pri Privrednoj komori Srbije
 • ODLUKA o izmenama Arbitražnih pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Stalnom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije
 • ODLUKA o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2017. godini
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Veletabak” d.o.o. Novi Sad
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji grada Šapca
 • ODLUKA o matičnom području na teritoriji opštine Gornji Milanovac
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Kladovo
OGLASI

Podelite: