Обавеза привредних субјеката да региструју e-mail адресу у АПР

Обавеза регистрације e-mail адресе је прописана изменама и допунама Закона о привредним друштвима које су ступиле на снагу 9. јуна 2018. године.

Регистровани привредни субјекти који немају пријављену адресу за пријем електронске поште дужни су да је региструју у року од годину дана од почетка примене измена и допуна Закона о привредним друштвима, односно до 1. октобра 2019. године (одредбе које се тичу овог питања се примењују од 1. октобра 2018. године).

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Привредна друштва су дужна да региструју адресу за пријем електронске поште. Ову обавезу, уз остале новине, прописује нови Закон о изменама и допунама закона о привредним друштвима који је ступио на снагу 8. јуна ове године.

Регистрација е-мејл адресе и до сада је била могућа али ће убудуће то бити законска обавеза коју ће привредни субјекти морати да региструју у АПР-у без плаћања накнаде. Већ регистрована привредна друштва, предузетници, представништва и огранци страних привредних друштава који немају пријављену адресу за пријем електронске поште дужни су да је региструју у року од годину дана од почетка примене закона.    

Разлог за увођење ове обавезе је почетак електронске регистрације оснивања привредних друштава, планиран за 1. октобар 2018. године. Наиме, на регистровану адресу за пријем електронске поште, Агенција ће слати решење о регистрацији у облику електронског документа, са електронским потписом регистратора и временским жигом, у складу са законом којим се уређује електронски документ, а државни органи, банке и остала правна лица мораће да прихвате овакав облик документа.    

У почетку, неће све правне форме моћи одмах да се електронски региструју већ ће то, прво,  бити омогућено оснивачима једночланих друштава са ограниченом одговорношћу. Када заживи овај пилот пројекат са е-пријавом за једночлана д.о.о, врло брзо ће регистрација „из фотеље“ бити омогућена и за остале, компликованије, правне форме за чију је регистрацију потребан већи број докумената.

Изменама и допунама Закона о привредним друштвима уведена је још једна новина – да оверу потписа на оснивачком акту, ако је реч о дигитализованом документу, може да замени квалификовани електронски потпис, односно квалификовани електронски печат лица које је овлашћено за оверу потписа, рукописа и преписа, у складу са законом којим се уређује овера потписа, рукописа и преписа. Законом је, даље, прецизирано да се оснивачки акт и статут, сачињен као електронски, односно дигитализовани документ, региструју у електронском облику, у складу са Законом о поступку регистрације.

Тиме је испуњена законска претпоставка за увођење електронске регистрације привредног друштва која ће, осим уштеде времена за долазак пред шалтер, елиминисати и трошкове оснивача за оверу потписа, док ће накнада за е-регистрацију друштва бити за 20 одсто мања у односу на регистрацију „папирне“ пријаве и документације.

Као и код е-регистрације предузетника, за електронску регистрацију једночланог д.о.о-а потребно је да подносилац испунити три предуслова. За подношење е-пријаве потребно је да подносилац има електронски потпис и читач смарт картица или USB token, да је у могућности да плати накнаду електронским путем, коришћењем Visa или MasterCard платне картице, као и да има креиран налог на систему за централизовано пријављивање корисника којем се приступа на сајту АПР-а, преко линка е-Услуге.“

Поделите: