Обавештење корисницима јавних средства у вези плаћања фактура регистрованих у ЦРФ

Управа за трезор објавила је на свом сајту Обавештење корисницима јавних средстава број 401-00-195/18-001-005 од 15. марта 2018. године.

Обавештење се односи на недоумице у вези са плаћањем фактура које су регистроване у Централном регистру фактура:

  • шифре плаћања,
  • плаћање преко система ИСПП,
  • позив на број одобрења,
  • провера регистрације фактуре у ЦРФ,
  • јединице локалне самоуправе,
  • обуставе,
  • родитељски динар и
  • обавезе које нису комерцијалне трансакције.

Обавештење можете погледати на следећем линку:

Обавештење корисницима јавних средстава

Поделите: