Омогућено креирање асигнације у ЦРФ

Поново је омогућено креирање асигнације у Централном регистру фактура (ЦРФ). Поступак је исти какав је био и пре 1. маја 2022. године, када су се и саме фактуре регистровале на ЦРФ.

Подсећамо да од 1. маја 2022. године поступак регистровања фактура на ЦРФ функционише тако што се електронска фактура која се евидентира у Систему електронских фактура (СЕФ) аутоматски преноси на ЦРФ (за обвезнике за које је предвиђено регистровање фактура на ЦРФ).

Поступак креирања асигнације на ЦРФ објашњен је у оквиру документације за ЦРФ на следећој страни:

https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign/

У наставку преносимо у целости обавештење Министарства финансија са сајта еФактура:

„Поступак асигнације на електронским фактурама, с обзиром на то да је, заправо, реч о начину измирења фактуре, од 8. јуна 2022. године корисници могу спровести кроз Централни регистар фактура (ЦРФ).

Асигнација у ЦРФ-у ближе је објашњена на страници:

https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign/

Поделите: