Omogućeno kreiranje asignacije u CRF

Ponovo je omogućeno kreiranje asignacije u Centralnom registru faktura (CRF). Postupak je isti kakav je bio i pre 1. maja 2022. godine, kada su se i same fakture registrovale na CRF.

Podsećamo da od 1. maja 2022. godine postupak registrovanja faktura na CRF funkcioniše tako što se elektronska faktura koja se evidentira u Sistemu elektronskih faktura (SEF) automatski prenosi na CRF (za obveznike za koje je predviđeno registrovanje faktura na CRF).

Postupak kreiranja asignacije na CRF objašnjen je u okviru dokumentacije za CRF na sledećoj strani:

https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign/

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Ministarstva finansija sa sajta eFaktura:

„Postupak asignacije na elektronskim fakturama, s obzirom na to da je, zapravo, reč o načinu izmirenja fakture, od 8. juna 2022. godine korisnici mogu sprovesti kroz Centralni registar faktura (CRF).

Asignacija u CRF-u bliže je objašnjena na stranici:

https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/invoices/assign/

Podelite: