Нови износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине – од 23.2.2019. године

У „Службеном гласнику РС“ број 12 од 22.1.2019. године објављена је нова Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине.

Одлуком су утврђени износи просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) и минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут):

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
Цигарете 256,16 дин./пак. 155,23 дин./пак.
Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:
- резани дуван 10.623,58 дин./кг 5.433,05 дин./кг
- дуван за лулу 13.545,51 дин./кг 5.824,57 дин./кг
- дуван за жвакање 51.649,17 дин./кг 22.209,14 дин./кг

 

Минимална акциза за бурмут износи 5.800,00 дин./кг.

Нова одлука ступа на снагу 23. фебруара 2019. године.

Поделите: