Нови износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине – од 7.7.2018. године

У „Службеном гласнику РС“ број 52 од 6.7.2018. године објављена је нова Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине.

Одлуком су утврђени износи просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу) и минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут):

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
Цигарете 241,42 дин./пак. 147,34 дин./пак.
Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:
- резани дуван 9.388,65 дин./кг 5.156,90 дин./кг
- дуван за лулу 12.630,16 дин./кг 5.430,97 дин./кг

 

Минимална акциза за дуван за жвакање износи 5.156,90 дин./кг, а минимална акциза за бурмут износи 5.800,00 дин./кг.

Нова одлука ступа на снагу 7. јула 2018. године.

Поделите: