Нови износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине – од 20.2.2021. године

У „Службеном гласнику РС“ број 15 од 19.2.2021. године објављена је нова Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине.

Одлуком су утврђени износи просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) и минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут):

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
Цигарете 293,14 дин./пак. 173,49 дин./пак.
Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:
- резани дуван 11.610,46 дин./кг 6.072,15 дин./кг
- дуван за лулу 13.779,39 дин./кг 6.072,15 дин./кг
- дуван за жвакање 52.276,34 дин./кг 22.478,83 дин./кг

 

Минимална акциза за бурмут износи 6.072,15 дин./кг.

Нова одлука ступа на снагу 20. фебруара 2021. године.

Поделите: