Нови износи просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине – од 27.6.2020. године

У „Службеном гласнику РС“ број 91 од 26.6.2020. године објављена је нова Одлука о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за дуванске прерађевине.

Одлуком су утврђени износи просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) и минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут):

Врста дуванских прерађевина Износ просечне пондерисане малопродајне цене Износ минималне акцизе
Цигарете 274,24 дин./пак. 164,23 дин./пак.
Дуван за пушење и остале дуванске прерађевине:
- резани дуван 11.113,90 дин./кг 5.748,05 дин./кг
- дуван за лулу 13.388,76 дин./кг 5.757,17 дин./кг
- дуван за жвакање 40.872,24 дин./кг 17.575,06 дин./кг

 

Минимална акциза за бурмут износи 5.800,00 дин./кг.

Нова одлука ступа на снагу 27. јуна 2020. године.

Поделите: