Најнижа месечна основица доприноса од 1.2.2016. године – 22.449 динара

Износ најниже месечне основице од 22.449 динара се примењује од 1. фебруара 2016. до 30. априла 2016. године (износ чини 35% просечне зараде у Републици Србији исплаћене у 4. кварталу 2015. године – 35% * 64.139 динара).

Највиша месечна основица доприноса од 1. фебруара 2016. године износи 353.815 динара (просечна зарада за децембар 2015. пута пет – 5 * 70.763 динара).  

Поделите: