Najniža mesečna osnovica doprinosa od 1.2.2016. godine – 22.449 dinara

Iznos najniže mesečne osnovice od 22.449 dinara se primenjuje od 1. februara 2016. do 30. aprila 2016. godine (iznos čini 35% prosečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u 4. kvartalu 2015. godine – 35% * 64.139 dinara).

Najviša mesečna osnovica doprinosa od 1. februara 2016. godine iznosi 353.815 dinara (prosečna zarada za decembar 2015. puta pet – 5 * 70.763 dinara).  

Podelite: