Нацрт уредбе о паушалном опорезивању и радна верзија калкулатора за паушалце

Министарство финансија је на својој интернет страни у оквиру дела „Нацрти и предлози“ објавило Нацрт уредбе о ближим условима, критерјумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности:

Нацрт уредбе о паушалном опорезивању

Објављени нацрт се донекле разликује у односу на верзију уредбе која је била актуелна пре месец дана (видети овде) и резултат је исправки и дорада које су извршене након незваничне јавне расправе у претходном периоду.

Подсећамо да је Предлогом закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана предвиђен нови начин паушалног опорезивања. Одредбе које се односе на ово питање су чл. 12-14. Предлога закона (предлог можете погледати овде).

Доношење Уредбе о паушалном опорезивању се очекује након усвајања измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана. Почетак примене Закона планиран је за 1. јануар 2020. године.

На сајту јавно-приватног дијалога за развој објављена је радна верзија калкулатора за израчунавање пореза и доприноса за паушалце, на основу предложеног новог начина паушалног опорезивања. Калкулатор можете погледати и испробати овде:

Калкулатор паушалног пореза и доприноса

Поделите: