Na portalu ePorezi postavljena je unapred popunjena poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu

Poreska uprava je na osnovu podataka iz službenih evidencija, na portalu ePorezi postavila popunjenu poresku prijavu za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu (PP GPDG), poreskim obveznicima koji su u 2022. godini ostvarili dohodak koji je predmet oporezivanja godišnjim porezom na dohodak građana a koji umanjen za plaćene poreze i doprinose prelazi iznos 3.719.376 dinara.

Poreski obveznici kojima dohodak za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana iznosi 0 dinara (polje 3.12 Obrasca PP GPDG) nemaju obavezu podnošenja poreske prijave. 

Rok za proveru podataka iskazanih u postavljenoj prijavi, izmenu istih, podnošenje poreske prijave i uplatu poreza je 15. maj 2023. godine.

Podelite: