Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачунатом годишњем порезу на доходак грађана

Пореска управа је објавила Корисничко упутство за подношење пореске пријаве о обрачунатом годишњем порезу на доходак грађана:

Корисничко упутство за подношење пореске приајве о обрачунатом годишњем порезу на доходак грађана

Корисничко упутство се може преузети и овде са сајта Пореске управе.

Подсећамо да је ове године поступак подношења пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана промењен у односу на раније године и да се пријава подноси на новом обрасцу ПП ГПДГ. О овим темама можете читати у следећим текстовима:

Годишњи порез на доходак грађана за 2022. годину – неопорезиви износ 3.719.376 динара

Пријава за годишњи порез на доходак грађана у 2023. години на новом обрасцу ПП ГПДГ

Објашњење Министарства финансија у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину можете погледати овде:

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2022. годину

Поделите: