Камате „ван дохвата руке“ за 2017. годину

Објављен је Правилник о каматним стопама за које се сматра да су у складу са принципом „ван дохвата руке“ за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 21 од 10.3.2017. године).

Камате „ван дохвата руке“ за 2017. годину су:

За банке и даваоце финансијског лизинга:

 • 3,17% на краткорочне кредите у RSD;
 • 4,38% на дугорочне кредите у RSD;
 • 3,13% на кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;
 • 4,20% на кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;
 • 1,34% на кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;
 • 3,63% на кредите у SEK и динарске кредите индексиране у SEK;
 • 1,15% на кредите у GBP и динарске кредите индексиране у GBP;
 • 3,30% на кредите у RUB и динарске кредите индексиране у RUB;

За друга привредна друштва:

 • 6,46% на краткорочне кредите у RSD;
 • 6,39% на дугорочне кредите у RSD;
 • 3,98% на краткорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;
 • 4,25% на дугорочне кредите у EUR и динарске кредите индексиране у EUR;
 • 7,08% на дугорочне кредите у CHF и динарске кредите индексиране у CHF;
 • 4,61% на краткорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD;
 • 5,72% на дугорочне кредите у USD и динарске кредите индексиране у USD.

Поделите: