Informacije i uputstva o registraciji preduzetnika putem interneta

Od 1. januara 2018. godine preduzetnici mogu da se registruju putem interneta (više o tome ovde).

Na sajtu Agencije za privredne registre objavljene su informacije o sistemu za podnošenje elektronskih prijava.

Dostupna su sledeća uputstva:

  • Video uputstvo o kreiranju naloga radi pristupa informacionom sistemu;
  • Uputstvo za korišćenje aplikacije za elektronsko potpisivanje;
  • Tehničko uputstvo za elektronsko plaćanje naknade;
  • Video uputstvo za sastavljanje i podnošenje registracione prijave osnivanja;
  • Korisničko uputstvo za podnošenje elektronskih prijava za registraciju preduzetnika.

Podelite: