Годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину – неопорезиви износ

Допуна 25.2.2020.
Неопорезиви износ за годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину износи 2.729.304 динара.
Детаљније о овој теми и калкулатор за обрачун можете погледати овде.

Неопорезиви износ за годишњи порез на доходак грађана за 2019. годину ће бити познат тек крајем фебруара 2020. године.

Наиме, због новог начина обрачуна просечне зараде почев од 2018. године, податак о просечној заради за 2019. годину, на основу које се израчунава неопорезиви износ за годишњи порез на доходак грађана, биће објављен тек крајем фебруара 2020. године.

По старом начину обрачуна просечне зараде, који је био у примени за обрачун просечне зараде закључно са крајем 2017. године, податак о просечној заради за претходну годину је био познат крајем јануара текуће године.

Подсећамо читаоце да је рок за подношење пореске пријаве за годишњи порез на доходак грађана по основу дохотка оствареног у 2019. години 15. мај 2020. године. Пријава се подноси на обрасцу ППДГ-2Р, у електронском облику или у писменом облику – непосредно или путем поште, пореском органу надлежном према пребивалишту, односно боравишту пореског обвезника.

Порез се плаћа најкасније 15 дана од дана достављања решења о утврђивању годишњег пореза на доходак грађана од стране пореског органа.

Поделите: