Godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu – neoporezivi iznos

Dopuna 25.2.2020.
Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu iznosi 2.729.304 dinara.
Detaljnije o ovoj temi i kalkulator za obračun možete pogledati ovde.

Neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana za 2019. godinu će biti poznat tek krajem februara 2020. godine.

Naime, zbog novog načina obračuna prosečne zarade počev od 2018. godine, podatak o prosečnoj zaradi za 2019. godinu, na osnovu koje se izračunava neoporezivi iznos za godišnji porez na dohodak građana, biće objavljen tek krajem februara 2020. godine.

Po starom načinu obračuna prosečne zarade, koji je bio u primeni za obračun prosečne zarade zaključno sa krajem 2017. godine, podatak o prosečnoj zaradi za prethodnu godinu je bio poznat krajem januara tekuće godine.

Podsećamo čitaoce da je rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2019. godini 15. maj 2020. godine. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-2R, u elektronskom obliku ili u pismenom obliku – neposredno ili putem pošte, poreskom organu nadležnom prema prebivalištu, odnosno boravištu poreskog obveznika.

Porez se plaća najkasnije 15 dana od dana dostavljanja rešenja o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana od strane poreskog organa.

Podelite: