Нови начин обрачуна просечних зарада – износ просечне зараде за јануар 2018. године биће познат крајем марта

26.3.2018.
Објављен је износ просечне зараде за јануар 2018. године: бруто зарада – 69.218 динара, нето зарада – 50.048 динара. Детаљније овде.

Почев од просечне зараде за јануар 2018. године, Републички завод за статистику ће за израчунавање просечне зараде користити податке из евиденције Пореске управе (пријаве за порез по одбитку ППП-ПД) а укида се Месечно истраживање о зарадама (образац РАД-1) које је до децембра 2017. године коришћено за обрачун просечне зараде.

Подсећамо да је пре годину дана потписан споразум између Републичког завода за статистику и Пореске управе о преузимању података од Пореске управе (читајте овде).

Због карактеристика новог начина обрачуна, просечна зарада за јануар 2018. године ће бити позната тек крајем марта па ће се до тада користити податак о просечној заради за децембар 2017. године.

Указујемо на карактеристике новог обрачуна просечне зараде:

  • податак о просечној заради ће бити доступан 55 дана по истеку извештајног месеца (до сада било 25 дана по истеку месеца);
  • биће обухваћене све обрачунате зараде за извештајни период (до сада је обухватао исплаћене зараде);
  • просечне зараде ће бити доступне на нивоу општине становања запослених (до сада на нивоу општине рада);
  • биће доступни нови статистички показатељи: медијана зараде и дистрибуција зарада, платни јаз између жена и мушкараца, просечне зараде према старосним групама, просечне зараде у јавном сектору, итд.

Имајући у виду да Пореска управа не располаже свим информацијама неопходним за статистику зарада, једном годишње ће бити спровођено истраживање РАД-1/Г. Овим истраживањем прикупљаће се подаци о зарадама за септембар сваке године.

Републички завод за статистику је извршио упоредну анализу података за 2017. годину из евиденције Пореске управе и Месечног истраживања о зарадама. Преносимо неколико графикона са интересантним подацима:

RZS - prosecne zarade 2017 - PU i RAD-1

RZS - prosecne zarade 2017 - razni parametri

RZS - prosecne zarade 2017 - starosne grupe i pol

Детаљније о овој теми прочитајте у брошури Републичког завода за статистику – Промена извора података за израчунавање просечних зарада.

Поделите: