Novi način obračuna prosečnih zarada – iznos prosečne zarade za januar 2018. godine biće poznat krajem marta

26.3.2018.
Objavljen je iznos prosečne zarade za januar 2018. godine: bruto zarada – 69.218 dinara, neto zarada – 50.048 dinara. Detaljnije ovde.

Počev od prosečne zarade za januar 2018. godine, Republički zavod za statistiku će za izračunavanje prosečne zarade koristiti podatke iz evidencije Poreske uprave (prijave za porez po odbitku PPP-PD) a ukida se Mesečno istraživanje o zaradama (obrazac RAD-1) koje je do decembra 2017. godine korišćeno za obračun prosečne zarade.

Podsećamo da je pre godinu dana potpisan sporazum između Republičkog zavoda za statistiku i Poreske uprave o preuzimanju podataka od Poreske uprave (čitajte ovde).

Zbog karakteristika novog načina obračuna, prosečna zarada za januar 2018. godine će biti poznata tek krajem marta pa će se do tada koristiti podatak o prosečnoj zaradi za decembar 2017. godine.

Ukazujemo na karakteristike novog obračuna prosečne zarade:

  • podatak o prosečnoj zaradi će biti dostupan 55 dana po isteku izveštajnog meseca (do sada bilo 25 dana po isteku meseca);
  • biće obuhvaćene sve obračunate zarade za izveštajni period (do sada je obuhvatao isplaćene zarade);
  • prosečne zarade će biti dostupne na nivou opštine stanovanja zaposlenih (do sada na nivou opštine rada);
  • biće dostupni novi statistički pokazatelji: medijana zarade i distribucija zarada, platni jaz između žena i muškaraca, prosečne zarade prema starosnim grupama, prosečne zarade u javnom sektoru, itd.

Imajući u vidu da Poreska uprava ne raspolaže svim informacijama neophodnim za statistiku zarada, jednom godišnje će biti sprovođeno istraživanje RAD-1/G. Ovim istraživanjem prikupljaće se podaci o zaradama za septembar svake godine.

Republički zavod za statistiku je izvršio uporednu analizu podataka za 2017. godinu iz evidencije Poreske uprave i Mesečnog istraživanja o zaradama. Prenosimo nekoliko grafikona sa interesantnim podacima:

RZS - prosecne zarade 2017 - PU i RAD-1

RZS - prosecne zarade 2017 - razni parametri

RZS - prosecne zarade 2017 - starosne grupe i pol

Detaljnije o ovoj temi pročitajte u brošuri Republičkog zavoda za statistiku – Promena izvora podataka za izračunavanje prosečnih zarada.

Podelite: