Формирана радна група за унапређење система паушалног опорезивања

У „Службеном гласнику РС“, број 74 од 5.10.2018. године објављена је Одлука о образовању Радне групе за унапређење система паушалног опорезивања.

Задатак Радне групе је да координира припрему измена регулаторног оквира који ће поједноставити процедуру обрачуна паушалног пореза у циљу аутоматизације процеса утврђивања висине паушалног пореза, као и да припреми функционалну спецификацију подношења захтева у електронском облику и аутоматски обрачун висине паушалног пореза.

Рок за извршење задатка Радне групе је 31. децембар 2018. године.

У Радну групу су именована следећа лица:

1) за председника, Драган Демировић, Сектор за фискални систем, Министарство финансија;

2) за заменика председника, Светлана Јовановић, Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Кабинет председника Владе;

3) за чланове:

− Ненад Пауновић, Јединица за имплементацију стратешких пројеката, Кабинет председника Владе,

− др Михаило Јовановић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу,

− Слободан Милосављевић, Министарство финансија,

− Светлана Кузмановић Живановић, Сектор за фискални систем, Министарство финансија,

− Сена Папак, Сектор за контролу, Пореска управа,

− Драган Агатуновић, Сектор за контролу, Пореска управа,

− Снежана Милошевић, Сектор за пореско правне послове и координацију, Пореска управа,

− Драган Дракулић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

− Катарина Обрадовић Јовановић, Министарство привреде,

− Нинослав Кекић, Републички секретаријат за јавне политике,

− Жељко Симић, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање,

− Душица Шоргић, Централни регистар обавезног социјалног осигурања,

− Арнела Савић, Централни регистар обавезног социјалног осигурања,

− Марија Пајић, Агенција за привредне регистре,

− Јелена Бојовић, Национална алијанса за локални економски развој,

− Александра Секуловић, Национална алијанса за локални економски развој,

− Ирена Ђорђевић, Национална алијанса за локални економски развој,

− Душан Васиљевић, Национална алијанса за локални економски развој,

− Миливоје Јовановић, Удружење за развој предузетништва,

− Ђерђ Пап, Удружење власника рачуноводствених агенција,

− Софија Попара, предузетник и Pausal.rs,

− Ђорђе Вукотић, Адвокатска канцеларија Вукотић,

− Зоја Кукић, Стартит,

− Милан Шолаја, Војвођански ИТ кластер,

− Александра Ђурашић, паушално опорезовани предузетник,

− Марија Иванковић, паушално опорезовани предузетник.

Допуна 11.11.2018. године:
У „Службеном гласнику РС“, број 86 од 9.11.2018. године објављена је допуна Одлуке о образовању радне групе за унапређење система паушалног опорезивања. Додат је још један члан радне групе:

 Невена Ракић, Привредна комора Србије.

Поделите: