Formirana radna grupa za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja

U „Službenom glasniku RS“, broj 74 od 5.10.2018. godine objavljena je Odluka o obrazovanju Radne grupe za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja.

Zadatak Radne grupe je da koordinira pripremu izmena regulatornog okvira koji će pojednostaviti proceduru obračuna paušalnog poreza u cilju automatizacije procesa utvrđivanja visine paušalnog poreza, kao i da pripremi funkcionalnu specifikaciju podnošenja zahteva u elektronskom obliku i automatski obračun visine paušalnog poreza.

Rok za izvršenje zadatka Radne grupe je 31. decembar 2018. godine.

U Radnu grupu su imenovana sledeća lica:

1) za predsednika, Dragan Demirović, Sektor za fiskalni sistem, Ministarstvo finansija;

2) za zamenika predsednika, Svetlana Jovanović, Jedinica za implementaciju strateških projekata, Kabinet predsednika Vlade;

3) za članove:

− Nenad Paunović, Jedinica za implementaciju strateških projekata, Kabinet predsednika Vlade,

− dr Mihailo Jovanović, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu,

− Slobodan Milosavljević, Ministarstvo finansija,

− Svetlana Kuzmanović Živanović, Sektor za fiskalni sistem, Ministarstvo finansija,

− Sena Papak, Sektor za kontrolu, Poreska uprava,

− Dragan Agatunović, Sektor za kontrolu, Poreska uprava,

− Snežana Milošević, Sektor za poresko pravne poslove i koordinaciju, Poreska uprava,

− Dragan Drakulić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

− Katarina Obradović Jovanović, Ministarstvo privrede,

− Ninoslav Kekić, Republički sekretarijat za javne politike,

− Željko Simić, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje,

− Dušica Šorgić, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja,

− Arnela Savić, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja,

− Marija Pajić, Agencija za privredne registre,

− Jelena Bojović, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj,

− Aleksandra Sekulović, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj,

− Irena Đorđević, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj,

− Dušan Vasiljević, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj,

− Milivoje Jovanović, Udruženje za razvoj preduzetništva,

− Đerđ Pap, Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija,

− Sofija Popara, preduzetnik i Pausal.rs,

− Đorđe Vukotić, Advokatska kancelarija Vukotić,

− Zoja Kukić, Startit,

− Milan Šolaja, Vojvođanski IT klaster,

− Aleksandra Đurašić, paušalno oporezovani preduzetnik,

− Marija Ivanković, paušalno oporezovani preduzetnik.

Dopuna 11.11.2018. godine:
U „Službenom glasniku RS“, broj 86 od 9.11.2018. godine objavljena je dopuna Odluke o obrazovanju radne grupe za unapređenje sistema paušalnog oporezivanja. Dodat je još jedan član radne grupe:

 Nevena Rakić, Privredna komora Srbije.

Podelite: