Допуна података за статистичке извештаје (за обвезнике код којих су утврђени недостаци) најкасније до 28.3.2017. године

АПР обавештава обвезнике код којих су у поступку обраде извештаја за статистичке потребе (СИ) или извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја (СИ-ГФИ) за 2016. годину, утврђени недостаци који онемогућавају унос података из достављених извештаја у базу података за статистичке потребе, да су дужни да најкасније до уторка 28. марта 2017. године доставе допуну по тим извештајима.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Агенција за привредне регистре је дужна да до 31. марта заврши збирну обраду података из извештаја за статистичке потребе за 2016. годину.

С тим у вези, обавештавамо оне обвезнике код којих су у поступку обраде извештаја за статистичке потребе (СИ) или извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег  финансијског извештаја (СИ-ГФИ) за 2016. годину, утврђени недостаци који онемогућавају унос података из достављених извештаја у базу података за статистичке потребе, да су дужни да најкасније до уторка 28. марта 2017. године доставе допуну по тим извештајима. Уколико обвезник не отклони предметне недостатке у овом року, подаци из достављеног извештаја неће бити унети у базу података за статистичке потребе.“

Поделите: