Допуна података за статистичке извештаје (за обвезнике код којих су утврђени недостаци) најкасније до 20.3.2019. године

АПР обавештава обвезнике код којих су у поступку обраде извештаја за статистичке потребе (СИ) или извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег финансијског извештаја (СИ-ГФИ) за 2018. годину утврђени недостаци који онемогућавају унос података из достављених извештаја у базу података за статистичке потребе, да су дужни да најкасније до среде 20. марта 2019. године доставе допуну по тим извештајима.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Обавештавамо правна лица и предузетнике, који пословне књиге воде по систему двојног књиговодства, да Регистар финансијских извештаја приводи крају обраду података из извештаја за статистичке потребе за 2018. годину.

Подсећамо оне обвезнике код којих су у поступку обраде извештаја за статистичке потребе (СИ) или извештаја за статистичке потребе и редовног годишњег  финансијског извештаја (СИ_ГФИ) за 2018. годину, утврђени недостаци који онемогућавају унос података из достављених извештаја у базу података за статистичке потребе, да су дужни, најкасније до среде 20. марта 2019. године, да доставе допуну по тим извештајима.

Уколико обвезници, код којих су утврђени предметни недостаци, не отклоне те недостатке у остављеном року, подаци из достављених извештаја неће бити унети у базу података за статистичке потребе.

За сва додатна појашњења, питања можете доставити на мејл адресу: finizvestaji@apr.gov.rs.“

Поделите: