Да ли предузетник паушалац плаћа порез по одбитку на приходе које по основу давања у закуп покретних ствари остварује нерезидентно правно лице?

Да ли предузетник паушалац, као резидентни исплатилац прихода правном лицу које није порески резидент Републике Србије, обрачунава и наплаћује порез по одбитку на приходе које по основу давања у закуп покретних ствари остварује то нерезидентно правно лице (закуподавац)?

(Мишљење Министарства финансија, бр. 011-00-171/2022-04 од 20.4.2022. год.)

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: