Da li preduzetnik paušalac plaća porez po odbitku na prihode koje po osnovu davanja u zakup pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice?

Da li preduzetnik paušalac, kao rezidentni isplatilac prihoda pravnom licu koje nije poreski rezident Republike Srbije, obračunava i naplaćuje porez po odbitku na prihode koje po osnovu davanja u zakup pokretnih stvari ostvaruje to nerezidentno pravno lice (zakupodavac)?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-171/2022-04 od 20.4.2022. god.)

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: