АПР – препорука корисницима да пријаве за регистрацију и остале захтеве шаљу поштом

Агенција за привредне регистре препоручила је корисницима да пријаве за регистрацију и остале захтеве шаљу поштом, на адресу: Агенција за привредне регистре, Бранкова 25, Београд.

Питања у вези процедура регистрације и кретању предмета који су примљени у Агенцији, као и питања која су корисници до сада постављали лично у канцеларијама за правну помоћ, могу се слати на адресе за пријем електронске поште, које су објављене на страници Контакти.

У наставку преносимо у целости обавештење АПР:

„Поводом проглашења пандемије Covid-19, препоручујемо корисницима да пријаве за регистрацију и остале захтеве шаљу поштом, на адресу: Агенција за привредне регистре, Бранкова 25, Београд.

Кориснике који морају лично да дођу у АПР упозоравамо да смо, сходно Одлуци о увођењу ванредног стања Владе Републике Србије, применили мере за спречавање ширења заразе и ограничили број грађана који у истом тренутку могу бити присутни у шалтер сали Агенције, као и да смо, до даљњег, укинули правну помоћ у канцеларијама Агенције.

Поменуте мере, Агенција је применила са циљем смањења здравственог ризика како за кориснике, тако и за запослене у Агенцији, с обзиром да кроз шалтер салу дневно прође и по више стотина грађана, који обављају различите административне послове у Агенцији.

Из наведених разлога, Агенција, још једном, препоручује грађанима да комуницирају са АПР-ом путем поште, имајући у виду да са датумом пријема захтева у седишту Агенције у Београду почињу да теку рокови за одлучивање регистратора по регистрационим пријавама и захтевима правних лица и предузетника.

Питања у вези процедура регистрације и кретању предмета који су примљени у Агенцији, као и питања која су корисници до сада постављали лично у канцеларијама за правну помоћ, могу се слати на адресе за пријем електронске поште, које су објављене на страници Контакти.“

Поделите: